0886 801 702 24/7 Реакция до 50 мин.

Изграждане и ремонт на локално парно

Локалното парно е все по-предпочитан вариант за отопление на домакинството, защото освен икономични, инсталациите са и малки. Видовете локално парно са много – от отворен или затворен тип, с принудителна или гравитачна циркулация, работят с различно гориво и начин на горене. Преценката какво е оптималното решение за индивидуалните изисквания и нужди на клиента, се пада на специалистите, затова ще имаме удоволствието да Ви улесним в сложната материя.

Екипът на „Юлекс БМ“ ще пресметне мощността, която е необходима за отоплението във Вашия дом, ще подпомогне избора на най-подходящата система, ще Ви даде ценни указания как да я използвате по икономичен ни ефективен начин. Ние ще монтираме отоплителния уред и прилежащата му инсталация, ще поемем сервизното обслужване и евентуалните аварийни ремонти, при това – на разумна цена.