0886 801 702 24/7 Реакция до 50 мин.

Проектиране и изграждане на отоплителни системи

Проектиране и изграждане на цялостни отоплителни инсталации и системи, поддръжка на отоплителни инсталации.

„Юлекс БМ“ извършва целия цикъл от услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на нови инсталации. Квалифицираните ни специалисти имат дългогодишен опит в тази високоспециализирана дейност. Независимо дали се касае за парна инсталация или такава с вода, от изключително значение за нейното ефективно и правилно функциониране е първоначалното оразмеряване – изчисляване на топлозагубите на сградата, отопляема квадратура и топлинния режим в помещението. Допълнително условие за изграждането на качествена инсталация са вложените материали и консумативи, а ние от „Юлекс БМ“ селектираме само такива, сертифицирани и с доказан произход. Нашата професионална профилактика установява и най-малкото отклонение във функционирането на системата, а дежурните ни през цялото денонощие екипи отговарят светкавично на повикванията Ви, защото ние знаем колко е отговорна работата ни. Гарантираме Ви безаварийна работа и ефективност на инсталациите, проектирани и поддържани от нас.