0886 801 702 24/7 Реакция до 50 мин.

Пълнене и източване на течностите в отоплителните инсталации

Пълнене и източване на течностите в отоплителните инсталации, обезвъздушаване на отоплителни системи.

Обезвъздушаването или източването на отоплителната система е специфична дейност, която изисква квалифициран труд. Това е необходимо при аварии или ремонти и може да доведе до неефикасност на системата, ако задачата не е извършена прецизно. Обезвъздушаване се налага, за да се подобри ефикасността на топлопоотдаването, като причината се крие в кислорода във флуида, циркулиращ в системата. Под влияние на налягането и високата температура, кислородът се събира в горната част на радиатора и с това намалява топлоотделянето. Друга причина за нарушенията в системата обикновено са течовете.

Ние от „Юлекс БМ“ сме насреща да разрешим неприятностите Ви с отоплителната система, защото екипите ни имат дългогодишен опит в източването и пълненето на инсталации от всякакъв тип. Компанията предлага изключителна цена за комплексната услуга, която включва източване на инсталацията, ремонт, пълнене и обезвъздушаване.