0886 801 702 24/7 Реакция до 50 мин.

Отпушване на водосточни тръби

Запушването на водосточните тръби понякога се неглижира, а то е един от факторите, които могат да спомогнат за неблагоприятните въздействия на водата върху сградите. Водосточните тръби отвеждат водата, събрана от улуците, далеч от стените, основите на постройката и покрива ѝ и така я предпазват от вредното влияние на водата. Често обаче мръсотията, листата или други попаднали боклуци запушват водосточните тръби. Отпушването им не е лека задача. „Юлекс БМ“ поддържа дежурни екипи с алпинистко оборудване и умения, които бързо да разрешат възникналата ситуация. Без значение дали тръбите са от типа каменинови, чугунени, ламаринени или PVC – ние имаме техника и компетентност да премахнем запушването. Допълнително предлагаме тестване и почистване на ревизионни шахти, дворни канали и отстраняване на лоши канализационни миризми.